“Koşmasaydım Yazamazdım”

“Varoluşun anlamı, bitişin söz konusu olmasıyla bağlantılı değildir.”

Haruki Murakami, “Koşmasaydım Yazamazdım”, çev. Hüseyin Can Erkin, Doğan Kitap, İstanbul, 3. baskı, 2014