“Sosyal Bilimleri Açın”

“Geçmişte tarih ve nomotetik sosyal bilimlerde çok temel bir yeri olan devlet-merkezci varsayımı terk ettiğimiz ve bu bakış açısının çoğu zaman dünyayı anlamamızı engellediğini kabul ettiğimizde, ister istemez, bu varsayım çerçevesinde oluşan, daha doğrusu bu varsayıma dayanan disiplinler ayrışmasının yapısını da sorgulamaya başlarız.”

Gulbenkian Komisyonu, “Sosyal Bilimleri Açın”, çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul, 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir